ابجد حرف خ

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. Dec 24, 2018 · حروف ابجد به این شرح هستند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ»

2023-01-29
    ثقيل بالانجليزي
  1. يعني ارتباط یک به یک اعداد را در حساب
  2. خ: 600: 0: 6:
  3. فبراير 15, 2020 97 0 0
  4. حروف هجاء
  5. قرشت