عباراpragraphe ت كثيرة

د معلم په هکله یو شعر راته پکار دي. دریافت فایل: نوحه در حرمین شریفین عسگریین

2023-02-02
    ام ال
  1. موضوعات : عشق
  2. الله اکبر” دا چې له
  3. هوانا وابتدا فينا
  4. گلچین غزلیات از حافظ
  5. زنورت روشنی گیرد زمانه
  6. شروع بیت با حرف س
  7. به افراد بیکار و ناتوان،
  8. عرض